Nazad na sve tapiserije


ADŽIĆ DRAGOLJUB
TRIPTIH, 1980.
200 x 298 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Stelkić Vidosava, Pregun Zora, Isakov Milenka, Živanović Smilja

ADŽIĆ DRAGOLJUB
TRIPTIH, 1980.
200 x 298 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Stelkić Vidosava, Pregun Zora, Isakov Milenka, Živanović Smilja

ĐURAGIĆ GIGA
EXP-6, 1980.
171 x 223 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Isakov Ružica

ĐURAGIĆ GIGA
EXP-6, 1980.
171 x 223 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Isakov Ružica

ŠMIT JOSIP
TRAJEKTORIJE I, 1981; 1986.
165 x 217 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika, efekat gajtana
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana

ŠMIT JOSIP
TRAJEKTORIJE I, 1981; 1986.
165 x 217 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika, efekat gajtana
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana

AČ JOŽEF
PREDEO, 1981.
198 x 237 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Pregun Zora

AČ JOŽEF
PREDEO, 1981.
198 x 237 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Pregun Zora

BOGDANOVIĆ VLADIMIR
KATEDRALA, 1981.
264 x 152 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Pregun Zora

BOGDANOVIĆ VLADIMIR
KATEDRALA, 1981.
264 x 152 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Pregun Zora

DOBANOVAČKI BRANISLAV
PROMETEJI, 1981.
221 x 225 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Pregun Zora, Isakov Milenka

DOBANOVAČKI BRANISLAV
PROMETEJI, 1981.
221 x 225 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Pregun Zora, Isakov Milenka

MAKSIMOVIĆ BORIS
TAPISERIJA, 1981.
163 x 205 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Ružica

MAKSIMOVIĆ BORIS
TAPISERIJA, 1981.
163 x 205 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Ružica

MIHAJLOVIĆ ANAMARIJA
OTAPANJE, 1981.
183 x 248 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika, efekat gajtana
koautori: Živanović Smilja, Pregun Zora

MIHAJLOVIĆ ANAMARIJA
OTAPANJE, 1981.
183 x 248 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika, efekat gajtana
koautori: Živanović Smilja, Pregun Zora

MIJAČEVIĆ MILAN
LJUDI, 1981.
157 x 159 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Milenka

MIJAČEVIĆ MILAN
LJUDI, 1981.
157 x 159 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Milenka

NIKOLOVSKA BORISLAVA
ZIMA, 1981.
162 x 220 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Milenka, Pregun Zora

NIKOLOVSKA BORISLAVA
ZIMA, 1981.
162 x 220 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Milenka, Pregun Zora

POZNANOVIĆ ADŽIĆ NADA
VAL, 1981.
213 x 303 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat slobodnih niti potke na površini
koautori: Isakov Milenka, Isakov Ružica

POZNANOVIĆ ADŽIĆ NADA
VAL, 1981.
213 x 303 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat slobodnih niti potke na površini
koautori: Isakov Milenka, Isakov Ružica

ONJIN ŽUŽIĆ NADA
VARIJACIJA PEJZAŽA, 1982; 1982; 1998.
154 x 154 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ilić Radojka

ONJIN ŽUŽIĆ NADA
VARIJACIJA PEJZAŽA, 1982; 1982; 1998.
154 x 154 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ilić Radojka

KUZMANOV SLOBODAN
PUŽ, 1982; 1986.
206 x 183 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat gajtana, efekat kićanki
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana

KUZMANOV SLOBODAN
PUŽ, 1982; 1986.
206 x 183 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat gajtana, efekat kićanki
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana

KEŠELJ MILAN
PLAVA TAPISERIJA, 1982; 2001.
185 x 175 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat nepredene vune, efekat našivenih tkanih traka
koautori: Božić Jelena, Đukić Eva, Tot Vanger Žužana, Lazić Verica

KEŠELJ MILAN
PLAVA TAPISERIJA, 1982; 2001.
185 x 175 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat nepredene vune, efekat našivenih tkanih traka
koautori: Božić Jelena, Đukić Eva, Tot Vanger Žužana, Lazić Verica

VUKOSAV VLAJKO
KOMPOZICIJA, 1982.
207 x 307 cm
Vuna, klečana tehnika, soumak, efekat gajtana, efekat nepredene vune
koautori: Isakov Milenka, Isakov Ružica, Horvat Tereza

VUKOSAV VLAJKO
KOMPOZICIJA, 1982.
207 x 307 cm
Vuna, klečana tehnika, soumak, efekat gajtana, efekat nepredene vune
koautori: Isakov Milenka, Isakov Ružica, Horvat Tereza

HADŽIĆ SMILJANA
UTKANE MISLI, 1982.
176 x 200 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Pregun Zora, Isakov Milenka

HADŽIĆ SMILJANA
UTKANE MISLI, 1982.
176 x 200 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Pregun Zora, Isakov Milenka

MANDIĆ ZDRAVKO
OGRADA, 1982.
185 x 223 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Pregun Zora, Horvat Tereza

MANDIĆ ZDRAVKO
OGRADA, 1982.
185 x 223 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Pregun Zora, Horvat Tereza

NEDELJKOVIĆ MIODRAG
PANONSKA RAPSODIJA, 1982.
200 x 297 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Pregun Zora, Živanović Smilja, Isakov Milenka, Isakov Ružica

NEDELJKOVIĆ MIODRAG
PANONSKA RAPSODIJA, 1982.
200 x 297 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Pregun Zora, Živanović Smilja, Isakov Milenka, Isakov Ružica

NIKOLOVSKA BORISLAVA
KALEIDOSKOP POLJA, 1982.
163 x 198 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Milenka, Isakov Ružica, Horvat Tereza

NIKOLOVSKA BORISLAVA
KALEIDOSKOP POLJA, 1982.
163 x 198 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Milenka, Isakov Ružica, Horvat Tereza

PEDOVIĆ ALEKSANDAR
TAPISERIJA, 1982.
198 x 252 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Ružica, Isakov Milenka, Horvat Tereza

PEDOVIĆ ALEKSANDAR
TAPISERIJA, 1982.
198 x 252 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Ružica, Isakov Milenka, Horvat Tereza

STOŠIĆ VRANjSKI ZORAN
ZEMLJA, 1982.
249 x 182 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Milenka, Isakov Ružica

STOŠIĆ VRANjSKI ZORAN
ZEMLJA, 1982.
249 x 182 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Milenka, Isakov Ružica

TODOROVIĆ DUŠAN
TRAVE, 1982.
GRASS
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Ružica, Horvat Tereza

TODOROVIĆ DUŠAN
TRAVE, 1982.
GRASS
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Ružica, Horvat Tereza

PEDOVIĆ ALEKSANDAR
KOMPOZICIJA, 1983; 1984.
145 x 252 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Andrašik Zuzana, Đukić Eva

PEDOVIĆ ALEKSANDAR
KOMPOZICIJA, 1983; 1984.
145 x 252 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Andrašik Zuzana, Đukić Eva

DOBANOVAČKI BRANISLAV
CRVENE OČI, 1983; 2009.
195 x 196 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat nepredene vune
koautori: Božić Jelena, Grbić Vesna

DOBANOVAČKI BRANISLAV
CRVENE OČI, 1983; 2009.
195 x 196 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat nepredene vune
koautori: Božić Jelena, Grbić Vesna

SPACAL LOJZE
DALMATINSKA OBALA, 1983; 2015.
148 x 192 cm
Vuna, nepredena vuna, klečana i pupana tehnika
koautori: Božić Jelena, Lazić Verica

SPACAL LOJZE
DALMATINSKA OBALA, 1983; 2015.
148 x 192 cm
Vuna, nepredena vuna, klečana i pupana tehnika
koautori: Božić Jelena, Lazić Verica

BOGDANOVIĆ VLADIMIR
VARIJANTA PREDELA, 1983.
180 x 285 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika
koautori: Isakov Milenka, Isakov Ružica

BOGDANOVIĆ VLADIMIR
VARIJANTA PREDELA, 1983.
180 x 285 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika
koautori: Isakov Milenka, Isakov Ružica

ĐURAGIĆ GIGA
TALOG, 1983.
153 x 323 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Ružica, Isakov Milenka, Horvat Tereza

ĐURAGIĆ GIGA
TALOG, 1983.
153 x 323 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Ružica, Isakov Milenka, Horvat Tereza

HADŽIĆ SMILJANA
ZBIVANJA I NASTAJANJA, 1983.
191 x 316 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika, efekat gajtana
koautori: Isakov Ružica, Isakov Milenka, Šijački Ana, Horvat Tereza

HADŽIĆ SMILJANA
ZBIVANJA I NASTAJANJA, 1983.
191 x 316 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika, efekat gajtana
koautori: Isakov Ružica, Isakov Milenka, Šijački Ana, Horvat Tereza

LUKIĆ LJUBICA
VELIKO OGNJIŠTE, 1983.
177 x 217 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat nepredene vune
koautori: Šijački Ana, Horvat Tereza

LUKIĆ LJUBICA
VELIKO OGNJIŠTE, 1983.
177 x 217 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat nepredene vune
koautori: Šijački Ana, Horvat Tereza

POZNANOVIĆ ADŽIĆ NADA
KRETANJE, 1984; 2004.
238 x 61 x 12 cm; 248 x 81 x 12 cm; 242 x 61 x 12 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat spiralnih tkanih traka na površini
koautori: Đukić Eva, Lazić Verica, Tot Vanger Žužana

POZNANOVIĆ ADŽIĆ NADA
KRETANJE, 1984; 2004.
238 x 61 x 12 cm; 248 x 81 x 12 cm; 242 x 61 x 12 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat spiralnih tkanih traka na površini
koautori: Đukić Eva, Lazić Verica, Tot Vanger Žužana

DOBANOVAČKI BRANISLAV
PONOĆNO SUNCE, 1984; 2013.
173 x 277 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Đukić Eva, Kovač Milica, Tot Vanger Žužana

DOBANOVAČKI BRANISLAV
PONOĆNO SUNCE, 1984; 2013.
173 x 277 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Đukić Eva, Kovač Milica, Tot Vanger Žužana

ĐURAGIĆ GIGA
RITA, 1984.
230 x 170 cm
Vuna, klečana, uzlana, pupana tehnika, efekat slobodnih niti osnove
koautori: Horvat Tereza, Đukić Eva

ĐURAGIĆ GIGA
RITA, 1984.
230 x 170 cm
Vuna, klečana, uzlana, pupana tehnika, efekat slobodnih niti osnove
koautori: Horvat Tereza, Đukić Eva

PETROVIĆ BOŠKO
KOMPOZICIJA I – ciklus Vapaj, 1984.
284 x 222 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Horvat Tereza

PETROVIĆ BOŠKO
KOMPOZICIJA I – ciklus Vapaj, 1984.
284 x 222 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Horvat Tereza

ĐURAGIĆ GIGA
NITI, 1985; 1987.
186 x 317 cm
Vuna, pamuk, klečana tehnika, efekat slobodnih niti osnove
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

ĐURAGIĆ GIGA
NITI, 1985; 1987.
186 x 317 cm
Vuna, pamuk, klečana tehnika, efekat slobodnih niti osnove
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

ZARIĆ VERA
PTICE, 1985.
146 x 227 cm
Vuna, klečana tehnika, soumak
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana, Đukić Eva

ZARIĆ VERA
PTICE, 1985.
146 x 227 cm
Vuna, klečana tehnika, soumak
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana, Đukić Eva

GRKAVAC SLAVICA
ČEKANJE, 1985.
248 x 158 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika
koautori: Šijački Ana

GRKAVAC SLAVICA
ČEKANJE, 1985.
248 x 158 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika
koautori: Šijački Ana

HADŽIĆ SMILJANA
TOK, 1985.
233 x 105 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Andrašik Zuzana, Đukić Eva

HADŽIĆ SMILJANA
TOK, 1985.
233 x 105 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Andrašik Zuzana, Đukić Eva

MRĐA KUZMANOV MILICA
NEBESKI ZNAK, 1985.
krug(circle) R = 206 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika, efekat gajtana, efekat slobodnih niti osnove
koautori: Šijački Ana, Horvat Tereza

MRĐA KUZMANOV MILICA
NEBESKI ZNAK, 1985.
krug(circle) R = 206 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika, efekat gajtana, efekat slobodnih niti osnove
koautori: Šijački Ana, Horvat Tereza

PETROVIĆ BOŠKO
KOMPOZICIJA II - ciklus Vapaj, 1985.
287 x 198 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Horvat Tereza, Andrašik Zuzana

PETROVIĆ BOŠKO
KOMPOZICIJA II - ciklus Vapaj, 1985.
287 x 198 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Horvat Tereza, Andrašik Zuzana

PETROVIĆ BOŠKO
KOMPOZICIJA III - ciklus Vapaj, 1985.
295 x 190 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Andrašik Zuzana, Ilić Radojka

PETROVIĆ BOŠKO
KOMPOZICIJA III - ciklus Vapaj, 1985.
295 x 190 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Andrašik Zuzana, Ilić Radojka

ŠADI PETER
DIVLJI KESTEN, 1986; 1986.
206 x 152 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Đukić Eva, Ilić Radojka

ŠADI PETER
DIVLJI KESTEN, 1986; 1986.
206 x 152 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Đukić Eva, Ilić Radojka

ŠMIT JOSIP
SVETLOSNI TRAGOVI II, 1986; 1989.
129 x 196 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika, efekat gajtana
koautori: Horvat Tereza

ŠMIT JOSIP
SVETLOSNI TRAGOVI II, 1986; 1989.
129 x 196 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika, efekat gajtana
koautori: Horvat Tereza

NEDELJKOVIĆ MIODRAG
JEDAN LETNJI DAN, 1986; 1990.
149 x 191 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Andrašik Zuzana

NEDELJKOVIĆ MIODRAG
JEDAN LETNJI DAN, 1986; 1990.
149 x 191 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Andrašik Zuzana

AČ JOŽEF
SELO, 1986.
204 x 203 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana, Ilić Radojka

AČ JOŽEF
SELO, 1986.
204 x 203 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana, Ilić Radojka

GIBAROV BRANISLAV
UVALA, 1986.
174 x 251 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat slobodnih niti potke na površini
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana

GIBAROV BRANISLAV
UVALA, 1986.
174 x 251 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat slobodnih niti potke na površini
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana

HADŽIĆ SMILJANA
PROTOK, 1986.
299 x 66 cm; 301 x 66 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Andrašik Zuzana

HADŽIĆ SMILJANA
PROTOK, 1986.
299 x 66 cm; 301 x 66 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Andrašik Zuzana

HALUGIN SAVA
KOMPOZICIJA, 1986.
193 x 219 cm
Vuna, efektno predivo, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

HALUGIN SAVA
KOMPOZICIJA, 1986.
193 x 219 cm
Vuna, efektno predivo, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

LUKIĆ LJUBICA
RITAM CRVENOG PROSTORA, 1986.
196 x 270 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: 196 x 270 cm

LUKIĆ LJUBICA
RITAM CRVENOG PROSTORA, 1986.
196 x 270 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: 196 x 270 cm

MRĐA KUZMANOV MILICA
KAPIJA, 1986.
273 x 206 cm
Vuna, klečana, pupana, soumak tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

MRĐA KUZMANOV MILICA
KAPIJA, 1986.
273 x 206 cm
Vuna, klečana, pupana, soumak tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

PETROVIĆ BOŠKO
KOMPOZICIJA IV – ciklus Vapaj, 1986.
304 x 193 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukuć Eva, Ilić Radojka

PETROVIĆ BOŠKO
KOMPOZICIJA IV – ciklus Vapaj, 1986.
304 x 193 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukuć Eva, Ilić Radojka

TODOROVIĆ DUŠAN
MESEČINA POSLE PONOĆI, 1986.
170 x 207 cm
Vuna, efektno predivo, klečana tehnika
koautori: Šijački ana, Đukić Eva

TODOROVIĆ DUŠAN
MESEČINA POSLE PONOĆI, 1986.
170 x 207 cm
Vuna, efektno predivo, klečana tehnika
koautori: Šijački ana, Đukić Eva

MANDIĆ ZDRAVKO
KOLONA, 1987; 2010.
209 x 291 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat nepredene vune
koautori: Božić Jelena, Popadić Željka

MANDIĆ ZDRAVKO
KOLONA, 1987; 2010.
209 x 291 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat nepredene vune
koautori: Božić Jelena, Popadić Željka

BLESIĆ PAVLE
ERGASTINE, 1987.
200 x 300 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana

BLESIĆ PAVLE
ERGASTINE, 1987.
200 x 300 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana

ĐURIĆ MIRA
MORRIGAN, 1987.
27 x 191 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika, efekat nepredene vune
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana

ĐURIĆ MIRA
MORRIGAN, 1987.
27 x 191 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika, efekat nepredene vune
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana

HADŽIĆ SMILJANA
KRISTALOIDI, 1987.
125 x 238 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Andrašik Zuzana

HADŽIĆ SMILJANA
KRISTALOIDI, 1987.
125 x 238 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Andrašik Zuzana

MIHAJLOVIĆ ANAMARIJA
DUGA, 1987.
129 x 354 cm
Vuna, sisal, efektno predivo, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva, Horvat Tereza

MIHAJLOVIĆ ANAMARIJA
DUGA, 1987.
129 x 354 cm
Vuna, sisal, efektno predivo, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva, Horvat Tereza

MRĐA KUZMANOV MILICA
VELIKI ZNAK, 1987.
240 x 140 cm
Vuna, klečana, pupana, soumak tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

MRĐA KUZMANOV MILICA
VELIKI ZNAK, 1987.
240 x 140 cm
Vuna, klečana, pupana, soumak tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

NIKOLOVSKA BORISLAVA
STALAKTITI, 1987.
137 x 202 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana

NIKOLOVSKA BORISLAVA
STALAKTITI, 1987.
137 x 202 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana

PETROVIĆ BOŠKO
KOMPOZICIJA V – ciklus Vapaj, 1987.
292 x 218 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana

PETROVIĆ BOŠKO
KOMPOZICIJA V – ciklus Vapaj, 1987.
292 x 218 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana

PETROVIĆ BOŠKO
KOMPOZICIJA VI – ciklus Vapaj, 1987.
298 x 189 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

PETROVIĆ BOŠKO
KOMPOZICIJA VI – ciklus Vapaj, 1987.
298 x 189 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

PRVAČKI MILENKO
VULKAN, 1987.
151 x 208 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

PRVAČKI MILENKO
VULKAN, 1987.
151 x 208 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

DOBANOVAČKI BRANISLAV
LABIRINT III, 1988; 1996.
154 x 158 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ilić Radojka, Subotić Milica

DOBANOVAČKI BRANISLAV
LABIRINT III, 1988; 1996.
154 x 158 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ilić Radojka, Subotić Milica

VULEKOVIĆ BRANISLAV
PEJZAŽ, 1988.
183 h 309 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

VULEKOVIĆ BRANISLAV
PEJZAŽ, 1988.
183 h 309 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

KONJOVIĆ MILAN
ZEMLJA, SUNCE, PLODOVI, 1988.
191 x 276 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka

KONJOVIĆ MILAN
ZEMLJA, SUNCE, PLODOVI, 1988.
191 x 276 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka

POZNANOVIĆ ADŽIĆ NADA
SAMONIKLI, 1988.
183 x 254 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika, efekat gajtana
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana

POZNANOVIĆ ADŽIĆ NADA
SAMONIKLI, 1988.
183 x 254 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika, efekat gajtana
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana

ZARIĆ VERA
BUBA, 1989; 1992.
202 (256) x 294 (346)
Vuna, klečana i pupana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana, Ilić Radojka

ZARIĆ VERA
BUBA, 1989; 1992.
202 (256) x 294 (346)
Vuna, klečana i pupana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana, Ilić Radojka

ĐURAGIĆ GIGA
BELA PTICA, 1989.
388 x 105 cm; 354 x 55 cm; 388 x 107 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

ĐURAGIĆ GIGA
BELA PTICA, 1989.
388 x 105 cm; 354 x 55 cm; 388 x 107 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

KLAĆIK JOZEF
PREDEO IZ DANA, 1989.
340 x 240 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika
koautori: Andrašik Zuzana

KLAĆIK JOZEF
PREDEO IZ DANA, 1989.
340 x 240 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika
koautori: Andrašik Zuzana

OPREŠNIK ANKICA
PRAZNIK U OKTOBRU, 1989.
294 x 296 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana

OPREŠNIK ANKICA
PRAZNIK U OKTOBRU, 1989.
294 x 296 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana

ŠUMANOVIĆ SAVA
ZIMA U SREMU, 1989.
176 x 235 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

ŠUMANOVIĆ SAVA
ZIMA U SREMU, 1989.
176 x 235 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva