Nazad na sve tapiserije


AČ JOŽEF
INSTALACIJA, 1990.
228 x 280 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka

AČ JOŽEF
INSTALACIJA, 1990.
228 x 280 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka

BLESIĆ PAVLE
JUDEJSKI PLEN, 1990.
200 x 280 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka

BLESIĆ PAVLE
JUDEJSKI PLEN, 1990.
200 x 280 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka

DEČOV PAL
U DODIRU SA PRIRODOM, 1990.
283 x 193 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Andrašik Zuzana

DEČOV PAL
U DODIRU SA PRIRODOM, 1990.
283 x 193 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Andrašik Zuzana

LAZIĆ ĐORĐE
VREMEPLOV, 1990.
≈ 500 cm²
Vuna, drvo, klečana tehnika, šniranje na drvenu konstrukciju
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka

LAZIĆ ĐORĐE
VREMEPLOV, 1990.
≈ 500 cm²
Vuna, drvo, klečana tehnika, šniranje na drvenu konstrukciju
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka

MAŠIĆ DUŠAN
SOMBORKINJE, 1990.
283 x 198 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka

MAŠIĆ DUŠAN
SOMBORKINJE, 1990.
283 x 198 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka

MRĐA KUZMANOV MILICA
JAKOVLJEVE LESTVE, 1990.
242 x 205 cm; 247 x 168 cm
Vuna, sisal, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

MRĐA KUZMANOV MILICA
JAKOVLJEVE LESTVE, 1990.
242 x 205 cm; 247 x 168 cm
Vuna, sisal, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

POZNANOVIĆ ADŽIĆ NADA
U PROSTORU, 1990.
173 x 392 cm
Vuna, sisal, klečana tehnika, efekat tkanih spiralnih traka na površini
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva, Andrašik Zuzana

POZNANOVIĆ ADŽIĆ NADA
U PROSTORU, 1990.
173 x 392 cm
Vuna, sisal, klečana tehnika, efekat tkanih spiralnih traka na površini
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva, Andrašik Zuzana

ŠIMOVIČ JAROSLAV
BUJANJE, 1990.
285 x 214 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

ŠIMOVIČ JAROSLAV
BUJANJE, 1990.
285 x 214 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

ONJIN ŽUŽIĆ NADA
DELIBLATSKI PESAK, 1991; 1998.
142 x 152 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Subotić Milica

ONJIN ŽUŽIĆ NADA
DELIBLATSKI PESAK, 1991; 1998.
142 x 152 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Subotić Milica

POZNANOVIĆ ADŽIĆ NADA
IZLAZAK IZ PROSTORA, 1991; 2003.
190 x 280 cm
Vuna, sisal, klečana tehnika, efekat tkanih faltanih traka na površini
koautori: Ilić Radojka, Božić Jelena, Dobanovački Mirjana

POZNANOVIĆ ADŽIĆ NADA
IZLAZAK IZ PROSTORA, 1991; 2003.
190 x 280 cm
Vuna, sisal, klečana tehnika, efekat tkanih faltanih traka na površini
koautori: Ilić Radojka, Božić Jelena, Dobanovački Mirjana

DOBANOVAČKI BRANISLAV
ATENTAT, 1991.
198 x 400 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

DOBANOVAČKI BRANISLAV
ATENTAT, 1991.
198 x 400 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

KOJIĆ SLOBODAN
TAPISERIJA, 1991.
298 x 224 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

KOJIĆ SLOBODAN
TAPISERIJA, 1991.
298 x 224 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

MANČIĆ NADA
LEPTIR, 1991.
208 x 183 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Andrašik Zuzana

MANČIĆ NADA
LEPTIR, 1991.
208 x 183 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Andrašik Zuzana

MOJAK PETAR
TAPISERIJA FF – Sećanje na druga, 1991.
202 x 284 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka

MOJAK PETAR
TAPISERIJA FF – Sećanje na druga, 1991.
202 x 284 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka

MRĐA KUZMANOV MILICA
RIBA I PTICA, 1991.
102 x 364 cm; 151 x 373 cm
Vuna, sisal, sunđer, klečana tehnika, effekat gajtana
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

MRĐA KUZMANOV MILICA
RIBA I PTICA, 1991.
102 x 364 cm; 151 x 373 cm
Vuna, sisal, sunđer, klečana tehnika, effekat gajtana
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

PANTELIĆ ZORAN
VESELA MINUTA, 1991.
177 x 188 cm
Vuna, nepredena vuna, efektno predivo, klečana i pupana tehnika
koautori: Andrašik Zuzana

PANTELIĆ ZORAN
VESELA MINUTA, 1991.
177 x 188 cm
Vuna, nepredena vuna, efektno predivo, klečana i pupana tehnika
koautori: Andrašik Zuzana

PAREŽANIN SLOBODAN
TAPISERIJA, 1991.
177 x 268 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka

PAREŽANIN SLOBODAN
TAPISERIJA, 1991.
177 x 268 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka

ŠOBOTA SLOBODANKA
PLAVI ODSJAJ, 1991.
264 x 301 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Andrašik Zuzana, Đukić Eva

ŠOBOTA SLOBODANKA
PLAVI ODSJAJ, 1991.
264 x 301 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Andrašik Zuzana, Đukić Eva

SPASOJEVIĆ MILICA
PLAVE TRAVE, 1991.
142 x 159 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Andrašik Zuzana

SPASOJEVIĆ MILICA
PLAVE TRAVE, 1991.
142 x 159 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Andrašik Zuzana

MANČIĆ NADA
PRIČA ZELENOG PROSTORA, 1992; 1996.
190 x 196 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Božić Jelena

MANČIĆ NADA
PRIČA ZELENOG PROSTORA, 1992; 1996.
190 x 196 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Božić Jelena

POZNANOVIĆ ADŽIĆ NADA
KROZ PROSTOR, 1992; 1998.
189 x 195 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat tkanih faltanih traka na površini
koautori: Horvat Tereza, Božić Jelena

POZNANOVIĆ ADŽIĆ NADA
KROZ PROSTOR, 1992; 1998.
189 x 195 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat tkanih faltanih traka na površini
koautori: Horvat Tereza, Božić Jelena

KERAC MILAN
CRVENO POLJE, 1992.
196 x 236 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

KERAC MILAN
CRVENO POLJE, 1992.
196 x 236 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

MRĐA KUZMANOV MILICA
KAPIJA TRI MAJČINSKA SLOVA, 1992.
315 x 231 cm
Vuna, sisal, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Šijački Ana, Andrašik Zuzana, Ilić Radojka, Đukić Eva

MRĐA KUZMANOV MILICA
KAPIJA TRI MAJČINSKA SLOVA, 1992.
315 x 231 cm
Vuna, sisal, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Šijački Ana, Andrašik Zuzana, Ilić Radojka, Đukić Eva

ŠIMOVIČ JAROSLAV
LEGENDA, 1992.
240 x 250 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

ŠIMOVIČ JAROSLAV
LEGENDA, 1992.
240 x 250 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

DOBANOVAČKI BRANISLAV
NEVREME U LUCI, 1993.
109 x 427 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana, Đukić Eva

DOBANOVAČKI BRANISLAV
NEVREME U LUCI, 1993.
109 x 427 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana, Đukić Eva

ŠOBOTA SLOBODANKA
TAPISERIJA, 1993.
167 x 278 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Andrašik Zuzana

ŠOBOTA SLOBODANKA
TAPISERIJA, 1993.
167 x 278 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Andrašik Zuzana

TODOVIĆ ZORAN
TAPISERIJA, 1993.
199 x 252 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Đukić Eva, Ilić Radojka

TODOVIĆ ZORAN
TAPISERIJA, 1993.
199 x 252 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Đukić Eva, Ilić Radojka

ČUPIĆ RADA
KAKO SE OBRADOVATI MESECU, 1994.
172 x 222 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka, Đukić Eva

ČUPIĆ RADA
KAKO SE OBRADOVATI MESECU, 1994.
172 x 222 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka, Đukić Eva

POZNANOVIĆ ADŽIĆ NADA
OBJEKTI U PROSTORU, 1994.
418 x 91 cm; 385 x 50 cm
Vuna, sisal, klečana tehnika, efekat slobodne osnove
koautori: Horvat Tereza, Đukić Eva, Ilić Radojka

POZNANOVIĆ ADŽIĆ NADA
OBJEKTI U PROSTORU, 1994.
418 x 91 cm; 385 x 50 cm
Vuna, sisal, klečana tehnika, efekat slobodne osnove
koautori: Horvat Tereza, Đukić Eva, Ilić Radojka

TODOROVIĆ DUŠAN
PORTAL STRASTI, 1994.
192 x 100 cm; 25 x 49 cm
Vuna, sisal, ogledala, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana

TODOROVIĆ DUŠAN
PORTAL STRASTI, 1994.
192 x 100 cm; 25 x 49 cm
Vuna, sisal, ogledala, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana

UGREN DRAGOMIR
BEZ NAZIVA, 1994.
189 x 185 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ana Šijački

UGREN DRAGOMIR
BEZ NAZIVA, 1994.
189 x 185 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ana Šijački

MRĐA KUZMANOV MILICA
JAJE SVIH NAŠIH SEOBA, 1995; 2005.
266 x 293 cm; 156 x 56; 87 x 115
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ilić Radojka, Božić Jelena

MRĐA KUZMANOV MILICA
JAJE SVIH NAŠIH SEOBA, 1995; 2005.
266 x 293 cm; 156 x 56; 87 x 115
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ilić Radojka, Božić Jelena

GROM BOGDAN
HARLEKIN, 1995.
175 x 62 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ilić Radojka

GROM BOGDAN
HARLEKIN, 1995.
175 x 62 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ilić Radojka

HADŽIĆ SMILJANA
ZRAK, 1995.
167 x 171 cm
Vuna, klečana tehnika, našiveni tkani delovi na površini
koautori: Šijački Ana, Ilić Radojka, Subotić Milica

HADŽIĆ SMILJANA
ZRAK, 1995.
167 x 171 cm
Vuna, klečana tehnika, našiveni tkani delovi na površini
koautori: Šijački Ana, Ilić Radojka, Subotić Milica

KARANOVIĆ BOŠKO
PIJACA I, 1996; 2006.
117 x 214 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Đukić Eva, Dobanovački Mirjana

KARANOVIĆ BOŠKO
PIJACA I, 1996; 2006.
117 x 214 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Đukić Eva, Dobanovački Mirjana

POZNANOVIĆ ADŽIĆ NADA
TRI OBJEKTA U PROSTORU, 1996.
463 x 63 cm; 404 x 50 cm; 428 x 55 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat slobodne osnove, efekat prepletenih tkanih traka
koautori: Šijački Ana, Ilić Radojka, Božić Jelena, Subotić Milica

POZNANOVIĆ ADŽIĆ NADA
TRI OBJEKTA U PROSTORU, 1996.
463 x 63 cm; 404 x 50 cm; 428 x 55 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat slobodne osnove, efekat prepletenih tkanih traka
koautori: Šijački Ana, Ilić Radojka, Božić Jelena, Subotić Milica

ŠOŠKIĆ ILIJA
TAPISERIJA, 1996.
293 x 201 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Božić Jelena

ŠOŠKIĆ ILIJA
TAPISERIJA, 1996.
293 x 201 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Božić Jelena

BIKICKI JOVAN
PANONSKO MORE, 1997; 2001; 2010.
137 x 177 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika
koautori: Kovač Milica, Tot Vanger Žužana

BIKICKI JOVAN
PANONSKO MORE, 1997; 2001; 2010.
137 x 177 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika
koautori: Kovač Milica, Tot Vanger Žužana

KARANOVIĆ BOŠKO
PIJACA II, 1997.
121 x 170 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Božić Jelena

KARANOVIĆ BOŠKO
PIJACA II, 1997.
121 x 170 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Božić Jelena

MIŠEVIĆ MAJA
VRT, 1997.
153 x 158 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Đukić Eva

MIŠEVIĆ MAJA
VRT, 1997.
153 x 158 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Đukić Eva

TAIROVIĆ ZORAN
VESNICI RATA (diptih), 1997.
145 x 107cm ; 143 x 107 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Božić Jelena

TAIROVIĆ ZORAN
VESNICI RATA (diptih), 1997.
145 x 107cm ; 143 x 107 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Božić Jelena

TATIĆ ILONA
STOGOVI, 1998; 2006.
135 x 197 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Grbić Vesna, Lazić Verica

TATIĆ ILONA
STOGOVI, 1998; 2006.
135 x 197 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Grbić Vesna, Lazić Verica

BLESIĆ PAVLE
KONCERT POD KROŠNJOM, 1998.
192 x 240 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ilić Radojka, Subotić Milica

BLESIĆ PAVLE
KONCERT POD KROŠNJOM, 1998.
192 x 240 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ilić Radojka, Subotić Milica

FARKAŠ ROBERT
TAPISERIJA I, 1998.
129 x 126 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Đukić Eva

FARKAŠ ROBERT
TAPISERIJA I, 1998.
129 x 126 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Đukić Eva

FARKAŠ ROBERT
TAPISERIJA II, 1998.
128 x 123 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Božić Jelena

FARKAŠ ROBERT
TAPISERIJA II, 1998.
128 x 123 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Božić Jelena

KARANOVIĆ BOŠKO
PIJACA III, 1998.
122 x 166 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Božić Jelena

KARANOVIĆ BOŠKO
PIJACA III, 1998.
122 x 166 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Božić Jelena

POPOVIĆ MIRJANA
KOMPOZICIJA, 1998.
11 traka zidne površine 177 x 110 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ilić Radojka, Subotić Milica

POPOVIĆ MIRJANA
KOMPOZICIJA, 1998.
11 traka zidne površine 177 x 110 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ilić Radojka, Subotić Milica

POZNANOVIĆ ADŽIĆ NADA
PRODOR KROZ VERTIKALE, 1998.
245 x 30; 248 x 30; 245 x 30
Vuna, koža, drvo, klečana tehnika, efekat slobodne osnove
koautori: Đukić Eva

POZNANOVIĆ ADŽIĆ NADA
PRODOR KROZ VERTIKALE, 1998.
245 x 30; 248 x 30; 245 x 30
Vuna, koža, drvo, klečana tehnika, efekat slobodne osnove
koautori: Đukić Eva

KARANOVIĆ BOŠKO
TAPISERIJA, 1999.
193 x 137 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Božić Jelena

KARANOVIĆ BOŠKO
TAPISERIJA, 1999.
193 x 137 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Božić Jelena

LESKOVAC MILETA
ZVUCI JUGA, 1999.
241 x 170 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Stojić Vesna, Vanger Žužana

LESKOVAC MILETA
ZVUCI JUGA, 1999.
241 x 170 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Stojić Vesna, Vanger Žužana

NONIN DUŠAN
CVETNI VRT, 1999.
123 x 177 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Božić Jelena

NONIN DUŠAN
CVETNI VRT, 1999.
123 x 177 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Božić Jelena

NOVIČIĆ NADEŽDA
METODI MOĆNIKA, 1999.
150 x 80 cm
Kudelja, metal, drvo, klečana tehnika, efekat slobodne osnove
koautori: Koautorski rad Novičić Nadežde I Đukić Eve

NOVIČIĆ NADEŽDA
METODI MOĆNIKA, 1999.
150 x 80 cm
Kudelja, metal, drvo, klečana tehnika, efekat slobodne osnove
koautori: Koautorski rad Novičić Nadežde I Đukić Eve