Nazad na sve tapiserije


MAKSIMOVIĆ BORIS
TAPISERIJA, 1981.
163 x 205 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Ružica

MAKSIMOVIĆ BORIS
TAPISERIJA, 1981.
163 x 205 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Ružica

MAKSIMOVIĆ STEVAN
KAĆIPERKE, 1975.
291 x 252 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori:

MAKSIMOVIĆ STEVAN
KAĆIPERKE, 1975.
291 x 252 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori:

MAKSIMOVIĆ STEVAN
GALEBOVI, 1979.
140 x 325 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Stelkić Vidosava, Živanović Smilja, Isakov Milenka

MAKSIMOVIĆ STEVAN
GALEBOVI, 1979.
140 x 325 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Stelkić Vidosava, Živanović Smilja, Isakov Milenka

MAKSIMOVIĆ STEVAN
KAVEZ, 1975.
279 x 186 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ostojić Vidosava, Isakov Ružica

MAKSIMOVIĆ STEVAN
KAVEZ, 1975.
279 x 186 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ostojić Vidosava, Isakov Ružica

MAKSIMOVIĆ STEVAN
TAPISERIJA, 1966.
245 x 144 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Lazić Smilja, Lazić Zora, Horvat Ana

MAKSIMOVIĆ STEVAN
TAPISERIJA, 1966.
245 x 144 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Lazić Smilja, Lazić Zora, Horvat Ana

MANČIĆ NADA
LEPTIR, 1991.
208 x 183 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Andrašik Zuzana

MANČIĆ NADA
LEPTIR, 1991.
208 x 183 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Andrašik Zuzana

MANČIĆ NADA
PODGRAĐE, 2005.
179 x 227 cm
Predena i nepredena vuna, klečana tehnika
koautori: Đukić Eva, Dobanovački Mirjana

MANČIĆ NADA
PODGRAĐE, 2005.
179 x 227 cm
Predena i nepredena vuna, klečana tehnika
koautori: Đukić Eva, Dobanovački Mirjana

MANČIĆ NADA
PRIČA ZELENOG PROSTORA, 1992; 1996.
190 x 196 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Božić Jelena

MANČIĆ NADA
PRIČA ZELENOG PROSTORA, 1992; 1996.
190 x 196 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Božić Jelena

MANČIĆ NADA
TAJANSTVENI PREDEO, 1979.
197 x 198 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Isakov Milenka

MANČIĆ NADA
TAJANSTVENI PREDEO, 1979.
197 x 198 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Isakov Milenka

MANDIĆ ZDRAVKO
KOLONA, 1987; 2010.
209 x 291 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat nepredene vune
koautori: Božić Jelena, Popadić Željka

MANDIĆ ZDRAVKO
KOLONA, 1987; 2010.
209 x 291 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat nepredene vune
koautori: Božić Jelena, Popadić Željka

MANDIĆ ZDRAVKO
OGRADA, 1982.
185 x 223 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Pregun Zora, Horvat Tereza

MANDIĆ ZDRAVKO
OGRADA, 1982.
185 x 223 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Pregun Zora, Horvat Tereza

MAŠIĆ DUŠAN
SOMBORKINJE, 1990.
283 x 198 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka

MAŠIĆ DUŠAN
SOMBORKINJE, 1990.
283 x 198 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka

MIHAJLOVIĆ ANAMARIJA
DUGA, 1987.
129 x 354 cm
Vuna, sisal, efektno predivo, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva, Horvat Tereza

MIHAJLOVIĆ ANAMARIJA
DUGA, 1987.
129 x 354 cm
Vuna, sisal, efektno predivo, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva, Horvat Tereza

MIHAJLOVIĆ ANAMARIJA
OTAPANJE, 1981.
183 x 248 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika, efekat gajtana
koautori: Živanović Smilja, Pregun Zora

MIHAJLOVIĆ ANAMARIJA
OTAPANJE, 1981.
183 x 248 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika, efekat gajtana
koautori: Živanović Smilja, Pregun Zora

MIJAČEVIĆ MILAN
LJUDI, 1981.
157 x 159 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Milenka

MIJAČEVIĆ MILAN
LJUDI, 1981.
157 x 159 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Milenka

MILJANOVSKI DONE
KOMPOZICIJA, 1976.
222 x 144 cm
Vuna, klečana i uzlana tehnika
koautori: Ostojić Vidosava, Isakov Ružica

MILJANOVSKI DONE
KOMPOZICIJA, 1976.
222 x 144 cm
Vuna, klečana i uzlana tehnika
koautori: Ostojić Vidosava, Isakov Ružica

MIŠEVIĆ MAJA
MOJA LEPA BAŠTA, 2007.
196 x 269 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Kovač Milica, Dobanovački Mirjana

MIŠEVIĆ MAJA
MOJA LEPA BAŠTA, 2007.
196 x 269 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Kovač Milica, Dobanovački Mirjana

MIŠEVIĆ MAJA
VRT, 1997.
153 x 158 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Đukić Eva

MIŠEVIĆ MAJA
VRT, 1997.
153 x 158 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Đukić Eva

MOJAK PETAR
NEŠTO IZMEĐU, 2002.
193 x 300 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Đukić Eva, Božić Jelena, Kovač Milica, Dobanovački Mirjana, Tot Vanger Žužana, Lazić Verica

MOJAK PETAR
NEŠTO IZMEĐU, 2002.
193 x 300 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Đukić Eva, Božić Jelena, Kovač Milica, Dobanovački Mirjana, Tot Vanger Žužana, Lazić Verica

MOJAK PETAR
TAPISERIJA FF – Sećanje na druga, 1991.
202 x 284 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka

MOJAK PETAR
TAPISERIJA FF – Sećanje na druga, 1991.
202 x 284 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka

MOJAK PETAR
TAPISERIJA I - IZ KORENA, 1977.
147 x 268 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Ružica, Isakov Milenka

MOJAK PETAR
TAPISERIJA I - IZ KORENA, 1977.
147 x 268 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Ružica, Isakov Milenka

MOJAK PETAR
TAPISERIJA II, 1979.
152 x 264 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Isakov Milenka

MOJAK PETAR
TAPISERIJA II, 1979.
152 x 264 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Isakov Milenka

MRĐA KUZMANOV MILICA
JAJE SVIH NAŠIH SEOBA, 1995; 2005.
266 x 293 cm; 156 x 56; 87 x 115
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ilić Radojka, Božić Jelena

MRĐA KUZMANOV MILICA
JAJE SVIH NAŠIH SEOBA, 1995; 2005.
266 x 293 cm; 156 x 56; 87 x 115
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ilić Radojka, Božić Jelena

MRĐA KUZMANOV MILICA
JAKOVLJEVE LESTVE, 1990.
242 x 205 cm; 247 x 168 cm
Vuna, sisal, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

MRĐA KUZMANOV MILICA
JAKOVLJEVE LESTVE, 1990.
242 x 205 cm; 247 x 168 cm
Vuna, sisal, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

MRĐA KUZMANOV MILICA
KAPIJA TRI MAJČINSKA SLOVA, 1992.
315 x 231 cm
Vuna, sisal, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Šijački Ana, Andrašik Zuzana, Ilić Radojka, Đukić Eva

MRĐA KUZMANOV MILICA
KAPIJA TRI MAJČINSKA SLOVA, 1992.
315 x 231 cm
Vuna, sisal, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Šijački Ana, Andrašik Zuzana, Ilić Radojka, Đukić Eva

MRĐA KUZMANOV MILICA
NEBESKI ZNAK, 1985.
krug(circle) R = 206 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika, efekat gajtana, efekat slobodnih niti osnove
koautori: Šijački Ana, Horvat Tereza

MRĐA KUZMANOV MILICA
NEBESKI ZNAK, 1985.
krug(circle) R = 206 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika, efekat gajtana, efekat slobodnih niti osnove
koautori: Šijački Ana, Horvat Tereza

MRĐA KUZMANOV MILICA
RIBA I PTICA, 1991.
102 x 364 cm; 151 x 373 cm
Vuna, sisal, sunđer, klečana tehnika, effekat gajtana
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

MRĐA KUZMANOV MILICA
RIBA I PTICA, 1991.
102 x 364 cm; 151 x 373 cm
Vuna, sisal, sunđer, klečana tehnika, effekat gajtana
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

MRĐA KUZMANOV MILICA
VELIKI ZNAK, 1987.
240 x 140 cm
Vuna, klečana, pupana, soumak tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

MRĐA KUZMANOV MILICA
VELIKI ZNAK, 1987.
240 x 140 cm
Vuna, klečana, pupana, soumak tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

MRĐA KUZMANOV MILICA
KAPIJA, 1986.
273 x 206 cm
Vuna, klečana, pupana, soumak tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

MRĐA KUZMANOV MILICA
KAPIJA, 1986.
273 x 206 cm
Vuna, klečana, pupana, soumak tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

MURTIĆ EDO
TAPISERIJA, 1976.
164 x 246 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ostojić Vidosava, Živanović Smilja, Isakov Ružica

MURTIĆ EDO
TAPISERIJA, 1976.
164 x 246 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ostojić Vidosava, Živanović Smilja, Isakov Ružica