Nazad na sve tapiserije


CINGL-CANGL
POZNANOVIĆ ADŽIĆ NADA, 2001.
245 x 101 cm
sisal, pamuk, drvo, klečana tehnika, efekat tkanih prepletenih traka, efekat slobodne osnove
koautori: Đukić Eva, Dobanovački Mirjana

CINGL-CANGL
POZNANOVIĆ ADŽIĆ NADA, 2001.
245 x 101 cm
sisal, pamuk, drvo, klečana tehnika, efekat tkanih prepletenih traka, efekat slobodne osnove
koautori: Đukić Eva, Dobanovački Mirjana

CRNO – BELO – U BOJI
KVASNICJA AMBICKA LILEJA, 2002.
209 x 221 cm
Vuna, pliš, kudelja, efektno predivo, klečana tehnika, soumak
koautori: Božić Jelena, Dobanovački Mirjana

CRNO – BELO – U BOJI
KVASNICJA AMBICKA LILEJA, 2002.
209 x 221 cm
Vuna, pliš, kudelja, efektno predivo, klečana tehnika, soumak
koautori: Božić Jelena, Dobanovački Mirjana

CRTEŽ VAZDUHA I SUNCA
ĐURIĆ DALIBORKA, 2010.
240 x 234 cm
Nepredena kudelja, PVC folija, klečana tehnika
koautori: Đukić Eva, Dobanovački Mirjana

CRTEŽ VAZDUHA I SUNCA
ĐURIĆ DALIBORKA, 2010.
240 x 234 cm
Nepredena kudelja, PVC folija, klečana tehnika
koautori: Đukić Eva, Dobanovački Mirjana

CRVENA KROŠNJA
JEFTIĆ NIČEVA KOSTIĆ MILENA, 2003.
201 x 192 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ilić Radojka, Grbić Vesna

CRVENA KROŠNJA
JEFTIĆ NIČEVA KOSTIĆ MILENA, 2003.
201 x 192 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ilić Radojka, Grbić Vesna

CRVENE OČI
DOBANOVAČKI BRANISLAV, 1983; 2009.
195 x 196 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat nepredene vune
koautori: Božić Jelena, Grbić Vesna

CRVENE OČI
DOBANOVAČKI BRANISLAV, 1983; 2009.
195 x 196 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat nepredene vune
koautori: Božić Jelena, Grbić Vesna

CRVENO I CRNO
NEDELJKOVIĆ SLOBODAN, 1977.
144 x 249 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Pregun Zora

CRVENO I CRNO
NEDELJKOVIĆ SLOBODAN, 1977.
144 x 249 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Pregun Zora

CRVENO POLJE
KERAC MILAN, 1992.
196 x 236 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

CRVENO POLJE
KERAC MILAN, 1992.
196 x 236 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

CRVENO/CRNO - KOMPOZICIJA
VIDANOVIĆ DUŠICA, 2004.
283 x 46 x 20 cm; 283 x 45 x 20 cm; 285 x 45 x 20 cm;
Sisal, klečana tehnika
koautori: Lazić Verica, Tot Vanger Žužana

CRVENO/CRNO - KOMPOZICIJA
VIDANOVIĆ DUŠICA, 2004.
283 x 46 x 20 cm; 283 x 45 x 20 cm; 285 x 45 x 20 cm;
Sisal, klečana tehnika
koautori: Lazić Verica, Tot Vanger Žužana

CUBUS AUREA (Carski zapisi)
BOTUNJAC DUŠANKA, 2008.
256 x 127 cm
Kudelja, efektno predivo, klečana tehnika, efekat proreza
koautori: Ilić Radojka, Božić Jelena

CUBUS AUREA (Carski zapisi)
BOTUNJAC DUŠANKA, 2008.
256 x 127 cm
Kudelja, efektno predivo, klečana tehnika, efekat proreza
koautori: Ilić Radojka, Božić Jelena

CVETNI VRT
NONIN DUŠAN, 1999.
123 x 177 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Božić Jelena

CVETNI VRT
NONIN DUŠAN, 1999.
123 x 177 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Božić Jelena