Nazad na sve tapiserije


JAJE SVIH NAŠIH SEOBA
MRĐA KUZMANOV MILICA, 1995; 2005.
266 x 293 cm; 156 x 56; 87 x 115
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ilić Radojka, Božić Jelena

JAJE SVIH NAŠIH SEOBA
MRĐA KUZMANOV MILICA, 1995; 2005.
266 x 293 cm; 156 x 56; 87 x 115
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ilić Radojka, Božić Jelena

JAKOVLJEVE LESTVE
MRĐA KUZMANOV MILICA, 1990.
242 x 205 cm; 247 x 168 cm
Vuna, sisal, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

JAKOVLJEVE LESTVE
MRĐA KUZMANOV MILICA, 1990.
242 x 205 cm; 247 x 168 cm
Vuna, sisal, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

JEDAN LETNJI DAN
NEDELJKOVIĆ MIODRAG , 1986; 1990.
149 x 191 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Andrašik Zuzana

JEDAN LETNJI DAN
NEDELJKOVIĆ MIODRAG , 1986; 1990.
149 x 191 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Andrašik Zuzana

JEDNOSTAVNI PREDEO
ĆELIĆ STOJAN, 1961.
186 x 310 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Gajdoš Marija, Ostojić Vidosava, Bačlija Ružica, Horvat Ana

JEDNOSTAVNI PREDEO
ĆELIĆ STOJAN, 1961.
186 x 310 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Gajdoš Marija, Ostojić Vidosava, Bačlija Ružica, Horvat Ana

JESEN
NEDELJKOVIĆ NADA, 2001.
177 x 300 cm
Vuna, nepredena vuna, klečana i pupana tehnika
koautori: Božić Jelena, Tot Vanger Žužana, Dobanovački Mirjana

JESEN
NEDELJKOVIĆ NADA, 2001.
177 x 300 cm
Vuna, nepredena vuna, klečana i pupana tehnika
koautori: Božić Jelena, Tot Vanger Žužana, Dobanovački Mirjana

JUDEJSKI PLEN
BLESIĆ PAVLE, 1990.
200 x 280 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka

JUDEJSKI PLEN
BLESIĆ PAVLE, 1990.
200 x 280 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka