Nazad na sve tapiserije


RIBA I PTICA
MRĐA KUZMANOV MILICA, 1991.
102 x 364 cm; 151 x 373 cm
Vuna, sisal, sunđer, klečana tehnika, effekat gajtana
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

RIBA I PTICA
MRĐA KUZMANOV MILICA, 1991.
102 x 364 cm; 151 x 373 cm
Vuna, sisal, sunđer, klečana tehnika, effekat gajtana
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

RITA
ĐURAGIĆ GIGA, 1984.
230 x 170 cm
Vuna, klečana, uzlana, pupana tehnika, efekat slobodnih niti osnove
koautori: Horvat Tereza, Đukić Eva

RITA
ĐURAGIĆ GIGA, 1984.
230 x 170 cm
Vuna, klečana, uzlana, pupana tehnika, efekat slobodnih niti osnove
koautori: Horvat Tereza, Đukić Eva

RITAM CRVENOG PROSTORA
LUKIĆ LJUBICA, 1986.
196 x 270 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: 196 x 270 cm

RITAM CRVENOG PROSTORA
LUKIĆ LJUBICA, 1986.
196 x 270 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: 196 x 270 cm

RITAM PRIRODE
HADŽIĆ SMILJANA, 2013.
227 x 78 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Grbić Vesna

RITAM PRIRODE
HADŽIĆ SMILJANA, 2013.
227 x 78 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Grbić Vesna

ROTACIJA
ROMAN BILJANA, 2008.
4 x (81 x 38 x 17 cm)
Različiti materijali, sopstvena tehnika
koautori: Autorski rad

ROTACIJA
ROMAN BILJANA, 2008.
4 x (81 x 38 x 17 cm)
Različiti materijali, sopstvena tehnika
koautori: Autorski rad