Nazad na sve tapiserije


TAJANSTVENI PREDEO
MANČIĆ NADA, 1979.
197 x 198 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Isakov Milenka

TAJANSTVENI PREDEO
MANČIĆ NADA, 1979.
197 x 198 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Isakov Milenka

TALOG
ĐURAGIĆ GIGA, 1983.
153 x 323 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Ružica, Isakov Milenka, Horvat Tereza

TALOG
ĐURAGIĆ GIGA, 1983.
153 x 323 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Ružica, Isakov Milenka, Horvat Tereza

TAO
GOJNIĆ SUZANA, 2001.
383 x 131 cm
Kudelja, svila, vuna, pliš, klečana i rips tehnika
koautori: Božić Jelena, Tot Vanger Žužana, Dobanovački Mirjana

TAO
GOJNIĆ SUZANA, 2001.
383 x 131 cm
Kudelja, svila, vuna, pliš, klečana i rips tehnika
koautori: Božić Jelena, Tot Vanger Žužana, Dobanovački Mirjana

TAPISERIJA
BOGDANOVIĆ VLADIMIR, 1978.
232 x 148 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat nepredene vune
koautori: Živanović Smilja, Isakov Ružica, Stelkić Vidosava

TAPISERIJA
BOGDANOVIĆ VLADIMIR, 1978.
232 x 148 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat nepredene vune
koautori: Živanović Smilja, Isakov Ružica, Stelkić Vidosava

TAPISERIJA
CIGARČIĆ DRAGUTIN, 1972.
169 x 143 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Milenka, Horvat Ana

TAPISERIJA
CIGARČIĆ DRAGUTIN, 1972.
169 x 143 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Milenka, Horvat Ana

TAPISERIJA
DŽMERKOVIĆ BOŽIDAR, 1976; 1983.
141 x 208 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Ružica, Isakov Milenka, Šijački Ana

TAPISERIJA
DŽMERKOVIĆ BOŽIDAR, 1976; 1983.
141 x 208 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Ružica, Isakov Milenka, Šijački Ana

TAPISERIJA
KARANOVIĆ BOŠKO, 1999.
193 x 137 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Božić Jelena

TAPISERIJA
KARANOVIĆ BOŠKO, 1999.
193 x 137 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Božić Jelena

TAPISERIJA
KOJIĆ SLOBODAN, 1991.
298 x 224 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

TAPISERIJA
KOJIĆ SLOBODAN, 1991.
298 x 224 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

TAPISERIJA
LAKIĆ ALEKSANDAR, 1977; 2013.
109 x 223 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Lazić Verica

TAPISERIJA
LAKIĆ ALEKSANDAR, 1977; 2013.
109 x 223 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Lazić Verica

TAPISERIJA
MAKSIMOVIĆ BORIS, 1981.
163 x 205 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Ružica

TAPISERIJA
MAKSIMOVIĆ BORIS, 1981.
163 x 205 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Ružica

TAPISERIJA
MAKSIMOVIĆ STEVAN, 1966.
245 x 144 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Lazić Smilja, Lazić Zora, Horvat Ana

TAPISERIJA
MAKSIMOVIĆ STEVAN, 1966.
245 x 144 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Lazić Smilja, Lazić Zora, Horvat Ana

TAPISERIJA
MURTIĆ EDO, 1976.
164 x 246 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ostojić Vidosava, Živanović Smilja, Isakov Ružica

TAPISERIJA
MURTIĆ EDO, 1976.
164 x 246 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ostojić Vidosava, Živanović Smilja, Isakov Ružica

TAPISERIJA
PAREŽANIN SLOBODAN, 1991.
177 x 268 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka

TAPISERIJA
PAREŽANIN SLOBODAN, 1991.
177 x 268 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka

TAPISERIJA
PEDOVIĆ ALEKSANDAR, 1982.
198 x 252 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Ružica, Isakov Milenka, Horvat Tereza

TAPISERIJA
PEDOVIĆ ALEKSANDAR, 1982.
198 x 252 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Ružica, Isakov Milenka, Horvat Tereza

TAPISERIJA
ŠEVO BOŠKO, 1977.
183 x 188 cm;
Vuna, klečana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Stelkić Vidosava

TAPISERIJA
ŠEVO BOŠKO, 1977.
183 x 188 cm;
Vuna, klečana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Stelkić Vidosava

TAPISERIJA
ŠOBOTA SLOBODANKA, 1993.
167 x 278 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Andrašik Zuzana

TAPISERIJA
ŠOBOTA SLOBODANKA, 1993.
167 x 278 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Andrašik Zuzana

TAPISERIJA
ŠOŠKIĆ ILIJA, 1996.
293 x 201 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Božić Jelena

TAPISERIJA
ŠOŠKIĆ ILIJA, 1996.
293 x 201 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Božić Jelena

TAPISERIJA
TODOVIĆ ZORAN, 1993.
199 x 252 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Đukić Eva, Ilić Radojka

TAPISERIJA
TODOVIĆ ZORAN, 1993.
199 x 252 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Đukić Eva, Ilić Radojka

TAPISERIJA
TOMIĆ SVETOZAR, 1977.
160 x 173 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Milenka, Pregun Zora, Živanović Smilja

TAPISERIJA
TOMIĆ SVETOZAR, 1977.
160 x 173 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Milenka, Pregun Zora, Živanović Smilja

TAPISERIJA FF – Sećanje na druga
MOJAK PETAR, 1991.
202 x 284 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka

TAPISERIJA FF – Sećanje na druga
MOJAK PETAR, 1991.
202 x 284 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka

TAPISERIJA I
VOLČKO NAĐA, 1978.
277 x 152 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Stelkić Vidosava, Pregun Zora, Živanović Smilja

TAPISERIJA I
VOLČKO NAĐA, 1978.
277 x 152 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Stelkić Vidosava, Pregun Zora, Živanović Smilja

TAPISERIJA I
FARKAŠ ROBERT, 1998.
129 x 126 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Đukić Eva

TAPISERIJA I
FARKAŠ ROBERT, 1998.
129 x 126 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Đukić Eva

TAPISERIJA I - IZ KORENA
MOJAK PETAR, 1977.
147 x 268 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Ružica, Isakov Milenka

TAPISERIJA I - IZ KORENA
MOJAK PETAR, 1977.
147 x 268 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Ružica, Isakov Milenka

TAPISERIJA II
VITOROVIĆ MILETA, 1976.
259 x 204 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika, efekat nepredene vune
koautori: Stelkić Vida, Isakov Ružica

TAPISERIJA II
VITOROVIĆ MILETA, 1976.
259 x 204 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika, efekat nepredene vune
koautori: Stelkić Vida, Isakov Ružica

TAPISERIJA II
FARKAŠ ROBERT, 1998.
128 x 123 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Božić Jelena

TAPISERIJA II
FARKAŠ ROBERT, 1998.
128 x 123 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Božić Jelena

TAPISERIJA II
MOJAK PETAR, 1979.
152 x 264 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Isakov Milenka

TAPISERIJA II
MOJAK PETAR, 1979.
152 x 264 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Isakov Milenka

TAPISERIJA II
PAVLOVIĆ ZORAN, 1978; 1980; 1980.
238 x 183 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Stelkić Vidosava, Isakov Milenka, Isakov Ružica

TAPISERIJA II
PAVLOVIĆ ZORAN, 1978; 1980; 1980.
238 x 183 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Stelkić Vidosava, Isakov Milenka, Isakov Ružica

TAPISERIJA III
ŠOBOTA SLOBODANKA, 1977.
197 x 145 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Pregun Zora

TAPISERIJA III
ŠOBOTA SLOBODANKA, 1977.
197 x 145 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Živanović Smilja, Pregun Zora

TAPISERIJA IZ BOSNE
KECMAN (MRĐA) MILICA, 2013.
275 x 199 cm
Vuna, sisal klečana tehnika
koautori: Božić Jelena, Grbić Vesna

TAPISERIJA IZ BOSNE
KECMAN (MRĐA) MILICA, 2013.
275 x 199 cm
Vuna, sisal klečana tehnika
koautori: Božić Jelena, Grbić Vesna

TAPISERIJA V
BUIĆ JAGODA, 1972.
260 x 138 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ostojić Vidosava, Isakov Ružica

TAPISERIJA V
BUIĆ JAGODA, 1972.
260 x 138 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Ostojić Vidosava, Isakov Ružica

TAPISERIJA V
SLANA FRANCE, 1965.
97 x 212 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Milenka, Lazić Smilja, Horvat Ana, Ostojić Vidosava

TAPISERIJA V
SLANA FRANCE, 1965.
97 x 212 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Milenka, Lazić Smilja, Horvat Ana, Ostojić Vidosava

TEKSTIL - POKRET
SARAZ TAKAČ MARIJA, 2001.
200 x 200 x 70 cm
Juta, drvo, elektromotori, sopstvena tehnika
koautori: Autorski rad iz 1984. godine

TEKSTIL - POKRET
SARAZ TAKAČ MARIJA, 2001.
200 x 200 x 70 cm
Juta, drvo, elektromotori, sopstvena tehnika
koautori: Autorski rad iz 1984. godine

TEKSTIL–POKRET-VREME
SARAZ TAKAČ MARIJA, 2002.
150 x 150 x 50 cm
Juta, plastika, elektromotori, sopstvena tehnika
koautori: Autorski rad iz 1984. godine

TEKSTIL–POKRET-VREME
SARAZ TAKAČ MARIJA, 2002.
150 x 150 x 50 cm
Juta, plastika, elektromotori, sopstvena tehnika
koautori: Autorski rad iz 1984. godine

TETREB
KUZMANOV SLOBODAN, 1979; 1980.
161 x 217 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Stelkić Vidosava, Pregun Zora, Isakov Ružica

TETREB
KUZMANOV SLOBODAN, 1979; 1980.
161 x 217 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Stelkić Vidosava, Pregun Zora, Isakov Ružica

TOK
HADŽIĆ SMILJANA, 1985.
233 x 105 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Andrašik Zuzana, Đukić Eva

TOK
HADŽIĆ SMILJANA, 1985.
233 x 105 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat gajtana
koautori: Andrašik Zuzana, Đukić Eva

TOMAHAVK
RANKOVIĆ ŽIVKOVIĆ GROZDANA, 2005.
173 x 256 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Grbić Vesna

TOMAHAVK
RANKOVIĆ ŽIVKOVIĆ GROZDANA, 2005.
173 x 256 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Grbić Vesna

TRAJEKTORIJE I
ŠMIT JOSIP, 1981; 1986.
165 x 217 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika, efekat gajtana
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana

TRAJEKTORIJE I
ŠMIT JOSIP, 1981; 1986.
165 x 217 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika, efekat gajtana
koautori: Horvat Tereza, Andrašik Zuzana

TRAVE
TODOROVIĆ DUŠAN, 1982.
GRASS
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Ružica, Horvat Tereza

TRAVE
TODOROVIĆ DUŠAN, 1982.
GRASS
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Ružica, Horvat Tereza

TRI GRACIJE
POZNANOVIĆ ADŽIĆ NADA, 1977.
254 x 178 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika
koautori: Živanović Smilja

TRI GRACIJE
POZNANOVIĆ ADŽIĆ NADA, 1977.
254 x 178 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika
koautori: Živanović Smilja

TRI OBJEKTA U PROSTORU
POZNANOVIĆ ADŽIĆ NADA, 1996.
463 x 63 cm; 404 x 50 cm; 428 x 55 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat slobodne osnove, efekat prepletenih tkanih traka
koautori: Šijački Ana, Ilić Radojka, Božić Jelena, Subotić Milica

TRI OBJEKTA U PROSTORU
POZNANOVIĆ ADŽIĆ NADA, 1996.
463 x 63 cm; 404 x 50 cm; 428 x 55 cm
Vuna, klečana tehnika, efekat slobodne osnove, efekat prepletenih tkanih traka
koautori: Šijački Ana, Ilić Radojka, Božić Jelena, Subotić Milica

TRIPTIH
ADŽIĆ DRAGOLJUB, 1980.
200 x 298 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Stelkić Vidosava, Pregun Zora, Isakov Milenka, Živanović Smilja

TRIPTIH
ADŽIĆ DRAGOLJUB, 1980.
200 x 298 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Stelkić Vidosava, Pregun Zora, Isakov Milenka, Živanović Smilja

TVRĐAVA, ZABLUDA
ČUPIĆ RADA, 2010.
195 x 492 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Kovač Milica, Tot Vanger Žužana, Lazić Verica, Popadić Željka

TVRĐAVA, ZABLUDA
ČUPIĆ RADA, 2010.
195 x 492 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Kovač Milica, Tot Vanger Žužana, Lazić Verica, Popadić Željka