Nazad na sve tapiserije


ZATVORENI PUTEVI
RISTIĆ VLAJKOVIĆ NADEŽDA, 2000.
220 x 51 cm
Pamuk, efektno predivo, prepletaj “u zev”
koautori: Autorski rad

ZATVORENI PUTEVI
RISTIĆ VLAJKOVIĆ NADEŽDA, 2000.
220 x 51 cm
Pamuk, efektno predivo, prepletaj “u zev”
koautori: Autorski rad

ZBIVANJA I NASTAJANJA
HADŽIĆ SMILJANA, 1983.
191 x 316 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika, efekat gajtana
koautori: Isakov Ružica, Isakov Milenka, Šijački Ana, Horvat Tereza

ZBIVANJA I NASTAJANJA
HADŽIĆ SMILJANA, 1983.
191 x 316 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika, efekat gajtana
koautori: Isakov Ružica, Isakov Milenka, Šijački Ana, Horvat Tereza

ZEMLJA
STOŠIĆ VRANjSKI ZORAN, 1982.
249 x 182 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Milenka, Isakov Ružica

ZEMLJA
STOŠIĆ VRANjSKI ZORAN, 1982.
249 x 182 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Milenka, Isakov Ružica

ZEMLJA, SUNCE, PLODOVI
KONJOVIĆ MILAN, 1988.
191 x 276 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka

ZEMLJA, SUNCE, PLODOVI
KONJOVIĆ MILAN, 1988.
191 x 276 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika
koautori: Horvat Tereza, Ilić Radojka

ZID
AJZINBERG GORJANA, 2010.
6 x (97 x 102 cm)
Vuna, klečana tehnika
koautori: Lazić Verica, Grbić Vesna, Đukić Eva

ZID
AJZINBERG GORJANA, 2010.
6 x (97 x 102 cm)
Vuna, klečana tehnika
koautori: Lazić Verica, Grbić Vesna, Đukić Eva

ZIMA
NIKOLOVSKA BORISLAVA, 1981.
162 x 220 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Milenka, Pregun Zora

ZIMA
NIKOLOVSKA BORISLAVA, 1981.
162 x 220 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Isakov Milenka, Pregun Zora

ZIMA U SREMU
ŠUMANOVIĆ SAVA, 1989.
176 x 235 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

ZIMA U SREMU
ŠUMANOVIĆ SAVA, 1989.
176 x 235 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Šijački Ana, Đukić Eva

ZORA
TOBOLKA ETELKA, 1964.
211 x 279 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika, efekat nepredene vune
koautori: Lazić Smilja, Bačlija Ružica, Horvat Ana

ZORA
TOBOLKA ETELKA, 1964.
211 x 279 cm
Vuna, klečana i pupana tehnika, efekat nepredene vune
koautori: Lazić Smilja, Bačlija Ružica, Horvat Ana

ZRAK
HADŽIĆ SMILJANA, 1995.
167 x 171 cm
Vuna, klečana tehnika, našiveni tkani delovi na površini
koautori: Šijački Ana, Ilić Radojka, Subotić Milica

ZRAK
HADŽIĆ SMILJANA, 1995.
167 x 171 cm
Vuna, klečana tehnika, našiveni tkani delovi na površini
koautori: Šijački Ana, Ilić Radojka, Subotić Milica

ZVUCI JUGA
LESKOVAC MILETA, 1999.
241 x 170 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Stojić Vesna, Vanger Žužana

ZVUCI JUGA
LESKOVAC MILETA, 1999.
241 x 170 cm
Vuna, klečana tehnika
koautori: Stojić Vesna, Vanger Žužana