• škola tkanja1
  • škola tkanja2
  • škola tkanja3
  • škola tkanja4

Škola tkanja

Program Škole tkanja „Ateljea 61“ usmeren je ka očuvanju i popularisanju tkanja kao starog zanata kroz edukaciju odraslih, upoznavanje polaznika sa etnološkom problematikom kroz savremene oblike tkanja, oživljavanje tekstilnih tradicija i njihovo uključivanje u razvoj kreativnosti. Škola tkanja godišnje realizuje dva 4-mesečna kursa, a polaznici imaju mogućnost da savladaju osnove tkanja i veliki broj prepletaja i tehnika karakterističnih za horizontalni i vertikalni razboj.