Zaposleni

Zoran Bulatović

vršilac dužnosti direktora, bulatovicart@gmail.com


Marijana Tirkajla

organizator materijalno finansijskih poslova, atelje61.marijana@gmail.com


Filip Dolinaj

dizajner, frafilipo@gmail.com


Teodora Ž. Janković

saradnik za marketing i odnose sa javnošću, dorajankovic@yahoo.com


Verica Lazić

majstor specijalista tkanja umetničkih tapiserija


Eva Đukić

majstor specijalista tkanja umetničkih tapiserija

Jelena Božić

majstor specijalista tkanja umetničkih tapiserija


Milica Kovač

majstor specijalista tkanja umetničkih tapiserija


Vesna Grbić

majstor specijalista tkanja umetničkih tapiserija


Žužana Toth Vanger

majstor specijalista tkanja umetničkih tapiserija


Mirjana Dobanovački

majstor specijalista tkanja umetničkih tapiserija


Željka Popadić

majstor specijalista tkanja umetničkih tapiserija


Lidija Mijatović

tehničar manipulant