• detalj1
  • detalj2
  • detalj3
  • detalj4
  • detalj5
  • detalj6
  • detalj7
  • detalj8
  • detalj9
  • detalj10
  • detalj11

Zbirka tapiserija

Bogata Zbirka tapiserija „Ateljea 61“ daje realan presek dešavanja u istoriji razvoja ovog vizuelnog medija, iz perspektive današnjice. Različite poetike i estetske vrednosti u službi dekorativnog koncepta svojestvenog tapiseriji, rezultat su poluvekovne saradnje sa velikim brojem autora različitih vokacija: slikara, vajara, grafičara ili tapiserista i dizajnera tekstila, kostima, scene, keramike..., umetnika likovnih i primenjenih umetnosti.

U tom smislu Zbirka tapiserija broji preko 260 eksponata među kojima su i dela: Boška Petrovića, Milana Konjovića, Stojana Ćelića, Dragutina Cigarčića, Ankice Oprešnik, Jagode Bujić, Nade Poznanović-Adžić, Nade Mančić, Jadranke Simonović, Mateje Rodićija, Branislava Subotića i brojnih drugih...

Različitih vizija i tematsko-motivskih aspiracija - od figurativnih prizora i realnog sveta viđenih oblika, preko ekspresionističkih izraza, deskriptivne ili apstrahovane uloge elemenata likovnosti potenciranih plastičkih i kolorističkih vrednosti, do sažete vizuelne poruke, znaka ili simbola, promišljanja bliskih instalaciji, sve se to steklo u Zbirci tapiserija „Ateljea 61“.
Sve Tapiserije