Основна делатност Установе за израду таписерија “Атеље 61” је израда таписерија на основу картона уметника. У занимљивој синтези ткања као старог заната и савремене уметности, обогаћујући културну баштину Србије аутономним таписеријским медијем досегнути су високи домети ликовности, који потврђују “Атеље 61” као једини професионални и комплексни центар за таписерију на Балкану, и један од неколицине у Европи.

Систематско чување, неговање, те извођење таписерија у “Атељу 61” подразумева у свом шестодеценијском трајању и отварање проблематике различитих поетика и естетских вредности у служби декоративног концепта својественог не само таписерији, дочим и проблемима и концептима развоја савремене уметности, у опште.

Изузев основне делатности у погледу израде таписерија, “Атеље 61” негује и изложбену, издавачку и образовну делатност. У том смислу, “Атеље 61” је до данашњице остварио преко 200 изложби у земљи и иностранству, на готово свим контнитентима изузев афричком и аустралијском. Од капиталних пројеката реализованих у погледу издавачке делатности, издваја се Монографија уприличена поводом првих 40 година постојања, под називом “Атеље 61 – таписерије”, дочим су сви програми које реализујемо праћени и каталозима и осталим публикацијама. У погледу образовне делатности у корпусу тзв. едукације одраслих функционише и наша Школа ткања, од 1997.године, кроз коју је прошло више од стотинак полазника.