Figuracija u tapiseriji

Izložba tapiserija iz Zbirke
“Ateljea 61”
Galerija Кulturnog centra Bačka Palanka
Ustanova za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin

Godina: 2019.

Digitalna verzija kataloga