Tragom niti

Izložba dela iz fonda Muzeja, grada Novog Sada i „Ateljea 61”

Autor izložbe: DR JELENA BANJAC, istoričar umetnosti, muzejski savetnik Muzeja grada Novog Sada
Saradnik na realizaciji izložbe: TATJANA PANIĆ, istoričar umetnosti, kustos „Ateljea 61ˮ

Zbirka strane umetnosti, Novi Sad
Ustanova za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin

Godina: 2020.

Digitalna verzija kataloga