Deset nagrađenih autora

Autori tekstova: dr Mirjana Teofolović, Sava Stepanov, Goranka Vukadinović
Ustanova za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin

Godina: 2012.

ISBN: 978-86-85255-05-2

COBISS.SR-ID: 270940935

Digitalna verzija kataloga