ŠEZDESETE podsećanje

55 godina, Jubilej

Autor izložbe: GORANKA VUKADINOVIĆ

Muzej Vojvodine, Novi Sad
Ustanova za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin

Godina: 2016.

ISBN: 978-86-85255-07-6

COBISS.SR-ID: 304536839

Digitalna verzija kataloga