Treći Trijenale Tapiserije

Autot izložbe: GORANKA VUKADINOVIĆ

Stručni žiri za nagradu:
SMILJANA HADŽIĆ, grafičar, Novi Sad
RADA ČUPIĆ, slikar, Novi Sad
SNEŽANA SKOKO, diplomirani slikar tekstila, Beograd
JELENA BANJAC, istoričar umetnosti, Novi Sad
DRAGANA MARKOVIĆ, slikar i arhitekta, Beograd

AULA MASTER CENTRA NOVOSADSKOG SAJMA
Ustanova za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin

Godina: 2007.

ISBN: 86-85255-01-5

COBISS.SR-ID: 196837639

Digitalna verzija kataloga